Logo Arbejdsområder
M. Sørensen ApS
 
 · Byggeri (i industri og landbrug)
 · Kloak- og vejbygning
 · Stålkonstruktioner
 · Kornsiloanlæg
 · Drænning
 · Jernbeton
 · Bærende konstruktioner
 · Forsikringsopgørelser
 · Hussynsordning
 · Energi konsulent
 
Ing. M. Sørensen ApS · Skelstrupvej 21 · 4930 Maribo · tel 54 78 02 30 · <info@msorensen.dk>